Ultra-microbalansen

Ultra-microbalansen

De weeglimieten opzoeken

Een ultra-microbalans is een microbalans met een afleesbaarheid van 7 decimalen. De uitstekende weegcel levert zeer precieze weegprestaties waardoor een ultra-microbalans één van de meest nauwkeurige balansen is die momenteel verkrijgbaar zijn. Met een capaciteit tot 6,1 g en een minimum monstergewicht van slechts 30 µg (0,03 mg) zijn ultra-microbalansen onmisbaar in de farmaceutische, biotechnologische en andere industrieën waarin zeer kleine monsters van zeldzame, toxische of krachtige stoffen worden gebruikt.

Bel ons voor een offerte
View Results ()
Filter ()

Voeg 1 of 2 andere producten toe om te vergelijken

Voordelen

+32 2 334 02 11
Bel Service

Ontdek onze services, aangepast aan uw apparatuur

Wij ondersteunen en onderhouden uw meetapparatuur gedurende de gehele levenscyclus, van installatie tot preventief onderhoud en van kalibratie tot reparatie.

Veelgestelde vragen

Wat is een ultra-microbalans?

Definitie van een ultra-microbalans: een ultra-microbalans is een uiterst nauwkeurig weeginstrument met een afleesbaarheid met zeven decimalen (0,1 µg). Ultra-microbalansen zijn ideaal voor het vaststellen van het gewicht van zeer kleine hoeveelheden materiaal, vaak in het microgram-weegbereik. De uiterst gevoelige weegcel van een ultra-microbalans maakt het mogelijk om monsters van slechts 30 µg met grote nauwkeurigheid te wegen.

Bekijk onze video over de preparatie van monsters met een XPR ultra-microbalans:

Waar wordt een ultra-microbalans voor gebruikt?

Toepassingen waarbij zeer kleine monsters met een hoge mate van nauwkeurigheid moeten worden gewogen, vereisen doorgaans het gebruik van een ultra-microbalans. Met een ultra-microbalans is de hoeveelheid benodigd materiaal uitermate klein. Dit is erg belangrijk, niet alleen als de materialen zeldzaam, duur of toxisch zijn, maar ook als ze krachtige fysiologische effecten hebben. Dit is veiliger voor de gebruiker van de ultra-microbalans en ook duurzamer. De besparingen die mogelijk zijn door het gebruik van micromonsters zullen al snel de kosten van de ultra-microbalans zelf terugbetalen. Ultra-microbalansen worden voor allerlei toepassingen gebruikt, inclusief kwaliteitsborging en producttests. Veel voorkomende toepassingen met ultra-microbalansen zijn het bepalen van het deeltjesmateriaal voor emissietests (filters wegen), verassing of verbranding, het meten van coatings en het controleren van de hoeveelheid gemorst materiaal.

Ga naar onze bibliotheekpagina met toepassingen voor meer informatie over wegingen met een ultra-microbalans.

Onze toepassingsvideo's met ultra-microbalansen kunnen daar ook worden bekeken

Emissies testen: de gravimetrische bepaling van deeltjesmateriaal

Emissies testen: de gravimetrische bepaling van deeltjesmateriaal

Emissies testen: de gravimetrische bepaling van deeltjesmateriaal

Emissies testen: de gravimetrische bepaling van deeltjesmateriaal

Emissies testen: de gravimetrische bepaling van deeltjesmateriaal

Emissies testen: de gravimetrische bepaling van deeltjesmateriaal

Welke ultra-microbalans is geschikt voor mijn toepassing?

Er moeten enkele belangrijke factoren overwogen worden bij de selectie van de juiste ultra-microbalans voor uw specifieke toepassing:

  1. Wat is de kleinste hoeveelheid die u moet wegen?
  2. Wat is de maximale hoeveelheid die u wilt wegen?
  3. Hoe nauwkeurig moeten de weegresultaten zijn? (Wat is de toegestane procestolerantie?)
  4. Wat zijn de negatieve gevolgen van een onjuist weegresultaat? (Wat is het procesrisico?)

 

Bovendien is het erg belangrijk om deze onzekerheid goed te begrijpen voor gegarandeerd nauwkeurige resultaten en het voorkomen van fouten. Elke weging op een ultra-microbalans, en in feite op elke balans, gaat gepaard met en bepaalde onzekerheid. Aan het lagere einde van het weegbereik van de microbalans is de onzekerheid nagenoeg volledig te wijten aan de reproduceerbaarheid. Het is niet de afleesbaarheid die de nauwkeurigheid van een weeginstrument bepaalt, maar de reproduceerbaarheid. De afleesbaarheid is het kleinste gewichtsverschil dat door uw ultra-microbalans vastgesteld kan worden. Het eigenlijke kleinste gewicht dat u op uw ultra-microbalans kunt wegen, wordt ook wel het minimumgewicht van de balans genoemd. Onder het minimumgewicht is de onzekerheid te groot voor betrouwbare weegresultaten. Het minimumgewicht van uw ultra-microbalans hangt ook van uw procestoleranties en het procesrisico af.

METTLER TOLEDO biedt een gratis GWP® Recommendation-service die garandeert dat u de juiste ultra-microbalans selecteert voor uw individuele toepassings- en nauwkeurigheidsvereisten. Neem voor meer informatie contact op met uw productdeskundige.

Wegen met een ultra-microbalans

Wanneer u met een ultra-microbalans weegt, is het belangrijk dat u altijd handschoenen draagt. Als u hulpmiddelen, houders en monsters met uw blote hand aanraakt, kunnen olie en vuil van uw huid overgedragen worden, wat gevolgen heeft voor de weegresultaten. Aanbevolen wordt dat u een micro-pincet gebruikt om monsters in de weegkamer en op uw ultra-microbalans te leggen en weer te verwijderen. Voordat u een weegtaak met uw ultra-microbalans start, drukt u op nul. Open het deurtje van het windscherm en plaats de houder voorzichtig op het weegplateau. Sluit het deurtje van het windscherm en wacht totdat de waarde op het display is gestabiliseerd. Druk nu op tarra. Zodra u het monster hebt gedoseerd, sluit u het windscherm en wacht u totdat de meetwaarde is gestabiliseerd. U mag de balans of de weegtafel tijdens de stabilisatieperiode niet aanraken, omdat ultra-microbalansen uitermate gevoelig zijn voor bewegingen. Herhaal de doseerprocedure totdat u het doelgewicht hebt bereikt. Noteer het nettogewicht dat op het display van de balans wordt weergegeven. Reinig de ultra-microbalans en de werktafel er omheen na elk gebruik, evenals alle gebruikte hulpmiddelen en apparaten.

Bekijk onze video met uitleg over het wegen met een ultra-microbalans:

XPR ultra-microbalansen hebben ingebouwde infraroodsensors waarmee u het deurtje met een handbeweging kunt openen en sluiten, wat de weegprocessen versnelt en trillingen minimaliseert.

Hoe voorkom ik instabiele gewichtswaarden op mijn ultra-microbalans?

Ultra-microbalansen hebben een uitermate gevoelige weegcel. Daarom heeft elke tussenkomst door de gebruiker en de kleinste verstoring van de omgeving gevolgen voor de stabiliteit van de meting. Alle trillingsbronnen moeten daarom vermeden worden. De weegprestaties van ultra-microbalansen kunnen worden beïnvloed door luchtstromingen, stof en temperatuurschommelingen. Ultra-microbalansen moeten daarom op een plaats worden geïnstalleerd waar de vochtigheid en de omgevingstemperatuur constant zijn. Zorg ervoor dat de ultra-microbalans niet in de buurt van ramen, deuren, ventilatieopeningen of in een drukke ruimte wordt geïnstalleerd.

Het beste is als de ultra-microbalans op een speciale weegtafel wordt neergezet die is geoptimaliseerd voor het gebruik van microbalansen, in een ruimte waar weinig mensen komen, zonder luchtstromingen. Wanneer u uw ultra-microbalans voor het eerst inschakelt, wordt aanbevolen dat u minstens een paar uur wacht voordat u de balans gebruikt om de temperatuur te laten stabiliseren.

Temperatuurverschillen in de weegkamer kunnen convectiestromen initiëren, die de weegresultaten negatief beïnvloeden. Dit gebeurt wanneer het monster of de houder niet dezelfde temperatuur heeft als de weegkamer. U kunt dit voorkomen door met een pincet de monsters en houders te verplaatsen om de warmteoverdracht van uw handen te voorkomen, en ervoor te zorgen dat de monsters, houders en hulpmiddelen voorafgaand aan het gebruik aan de kamertemperatuur zijn aangepast.

Onze gratis informatiegids over microwegingen bevat handige tips en tricks, zodat u uw ultra-microbalans optimaal kunt inzetten.

How kan ik veilig blijven wanneer ik toxische en krachtige stoffen met mijn ultra-microbalans veeg?

Als u uw ultra-microbalans in microbiologische en farmaceutische omgevingen gebruikt, dan is het mogelijk dat veel van de stoffen waarmee u werkt toxisch zijn en een risico vormen voor de gezondheid. Wanneer u met toxische en krachtige stoffen werkt, moet u altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Zorg ervoor dat er veiligheidsprocedures zijn, niet alleen om het personeel te beschermen, maar ook om te garanderen dat monsters niet verontreinigd raken of andere monsters, uw ultra-microbalans of de werkomgevingen kunnen verontreinigen.

Deze video laat zien hoe de ultra-microbalansen van METTLER TOLEDO veilige wegingen ondersteunen.

Emissies testen: de gravimetrische bepaling van deeltjesmateriaal

Emissies testen: de gravimetrische bepaling van deeltjesmateriaal

Onze gratis white paper bevat meer informatie over hoe u veilig blijft wanneer u gevaarlijke stoffen weegt.

Hoe kalibreer en justeer ik mijn ultra-microbalans? Moet een ultra-microbalans routinematig worden getest?

XPR ultra-microbalansen maken gebruik van de proFACT-technologie van METTLER TOLEDO die een voortgaande weegnauwkeurigheid garandeert. proFACT zorgt voor een automatische justering van de balans wanneer de omgevingstemperatuur verandert.

Het kalibratieproces is een beoordeling van de prestaties van de ultra-microbalans. De ultra-microbalans mag alleen worden gekalibreerd door een vakbekwaam en bevoegd kalibratietechnicus.

Als onderdeel van de kalibratieservice van ultra-microbalansen zal de technicus gewoonlijk alle noodzakelijke justeringen uitvoeren en het minimumgewicht vaststellen. Na afloop van de kalibratieservice worden alle testresultaten in het kalibratiecertificaat geregistreerd om te bevestigen dat uw ultra-microbalans naar verwachting functioneert. Het kalibratiecertificaat is noodzakelijk als bewijs van de traceerbaarheid van de resultaten.

In de intervallen tussen de kalibraties in zijn de routinematige tests door de gebruiker van essentieel belang om vroeg te waarschuwen over een mogelijke verandering van de prestaties van uw ultra-microbalans, met als gevolg weegresultaten die niet aan de nauwkeurigheidsvereisten voldoen.

Good Weighing Practice™, (GWP®) van METTLER TOLEDO, is een wereldwijde wetenschappelijke standaard die is ontwikkeld voor de veilige selectie, kalibratie en bediening van weegapparatuur. Onze GWP® Verification service definieert een prestatieverificatieschema dat speciaal is ontwikkelt voor uw ultra-microbalans en uw toepassingen. Dit omvat de kalibratiefrequentie, testfrequentie, testmethodes en testgewichten, die allemaal in een auditbestendige documentatie worden geregistreerd.

Als u meer wilt weten over waarom het zo belangrijk is om uw ultra-microbalans te kalibreren, lees onze veelgestelde vragen over kalibratie.