เครื่องวัดการหักเหของแสง - ภาพรวม - METTLER TOLEDO

  เครื่องวัดการหักเหของแสง

  ครบถ้วนทุกคุณสมบัติที่ต้องการ

  กำลังโหลด

  เราช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง?
   

  เครื่องวัดการหักเหของแสง

  เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบดิจิทัลจะวัดดัชนีการหักเหของแสงและค่าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (เช่น BRIX, HFCS, ความเข้มข้น หน่วยที่ผู้ใช้กำหนด) ที่มาพร้อมกับความแม่นยำสูงและการวัดที่รวดเร็ว
  ในทางปฏิบัติ ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเครื่องมือ เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ใช้แหล่งไฟ LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และปริซึมสีน้ำเงินที่ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยา

   

  หลักการวัดค่า:

  เซ็นเซอร์แบบออปติกความละเอียดสูงจะวัดการสะท้อนโดยรวมของแสงไฟที่ส่งออกมาจากแหล่งไฟ LED พิเศษหลังจากที่ตกกระทบตัวอย่าง การสะท้อนโดยรวมนี้จะถูกแปลงเป็นดัชนีการหักเหของแสง, BRIX, HFCS หรือความเข้มข้นที่ผู้ใช้กำหนด แม้แต่ตัวอย่างที่ขุ่นหรือมืดก็สามารถวัดได้ด้วยเทคนิคนี้
  การควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างที่ถูกต้องด้วยเทอร์โมสตัท Peltier ที่มีให้มา ช่วยให้วัดค่าที่เชื่อถือได้ (ไม่จำเป็นต้องใช้อ่างน้ำ)

   
  เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบพกพา
  Benchtop Refractometers
  Refractometer แบบหลายพารามิเตอร์

  เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบพกพา

  Benchtop Refractometers

  Refractometer แบบหลายพารามิเตอร์

  เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบพกพาให้คุณตรวจสอบดัชนีการหักเหของแสง, Brix, Baume หรือความถ่วงจำเพาะ (SG) ของตัวอย่างในภาคสนามหรือในไซต์งาน
  METTLER TOLEDO digital refractometers are the perfect solution for Brix measurements and refractive index determinations. Our refractometers can also be expanded to measure density, pH, conductivity a...
  LiquiPhysics refractometer สามารถอัพเกรดให้สามารถใช้งานกับเครื่องวัดความหนาแน่น เครื่องวัดค่า pH เครื่องไตเตรท เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง และเครื่องมืออื่นๆ เช่น Polarimeter ลงในระบบที่รองรับหลายพาราม...
  การวัดดรรชนีหักเหแบบอัตโนมัติ
  ซอฟต์แวร์ LabX
  อุปกรณ์เสริมและสารมาตรฐาน

  การวัดดรรชนีหักเหแบบอัตโนมัติ

  ซอฟต์แวร์ LabX

  อุปกรณ์เสริมและสารมาตรฐาน

  ตั้งแต่ปั๊มสุ่มตัวอย่างแบบดั้งเดิม ไปจนถึงเครื่องเปลี่ยนตัวอย่างแบบให้ความร้อนสำหรับตัวอย่างที่ข้นเหนียว ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติช่วยลดปริมาณงานในการวัดค่าดรรชนีหักเห ความหนาแน่น หรือทั้งสองอย่าง
  LabX LiquiPhysics ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการทั้งกระบวนการทำงาน ครอบคลุมการจัดการข้อมูลและการจัดทำรายงานต่างๆ ที่จำเป็นทั้งหมด เช่น การส่งข้อมูลต่อไปยังระบบ LIMS / ERP และยังช่วยให้การทำงานเป็นไปตามข้อกำห...
  อุปกรณ์เสริม เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ช่วยเพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยของกระบวนการทำงาน สารมาตรฐานแบบรวมกันทั้งดรรชนีหักเหและความหนาแน่น ช่วยลดความผิดพลาด และช่วยในการตรวจสอบศัก...
  • การสัมนาออนไลน์
  การสัมมนาออนไลน์แบบออนดีมานด์ (On Demand Webinar)
  Sep 22, 2016
  Oct 20, 2016