เครื่องวัดการหักเหของแสง - ภาพรวม - METTLER TOLEDO

  เครื่องวัดการหักเหของแสง

  ครบถ้วนทุกคุณสมบัติที่ต้องการ

   

  เครื่องวัดการหักเหของแสง

  เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบดิจิทัลจะวัดดัชนีการหักเหของแสงและค่าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (เช่น BRIX, HFCS, ความเข้มข้น หน่วยที่ผู้ใช้กำหนด) ที่มาพร้อมกับความแม่นยำสูงและการวัดที่รวดเร็ว
  ในทางปฏิบัติ ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเครื่องมือ เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ใช้แหล่งไฟ LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และปริซึมสีน้ำเงินที่ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยา

   

  หลักการวัดค่า:

  เซ็นเซอร์แบบออปติกความละเอียดสูงจะวัดการสะท้อนโดยรวมของแสงไฟที่ส่งออกมาจากแหล่งไฟ LED พิเศษหลังจากที่ตกกระทบตัวอย่าง การสะท้อนโดยรวมนี้จะถูกแปลงเป็นดัชนีการหักเหของแสง, BRIX, HFCS หรือความเข้มข้นที่ผู้ใช้กำหนด แม้แต่ตัวอย่างที่ขุ่นหรือมืดก็สามารถวัดได้ด้วยเทคนิคนี้
  การควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างที่ถูกต้องด้วยเทอร์โมสตัท Peltier ที่มีให้มา ช่วยให้วัดค่าที่เชื่อถือได้ (ไม่จำเป็นต้องใช้อ่างน้ำ)

   
  เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบพกพา
  Benchtop Refractometer
  Multiparameter

  เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบพกพา

  Benchtop Refractometer

  Multiparameter

  เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบพกพาให้คุณตรวจสอบดัชนีการหักเหของแสง, Brix, Baume หรือความถ่วงจำเพาะ (SG) ของตัวอย่างในภาคสนามหรือในไซต์งาน
  METTLER TOLEDO digital refractometers are the perfect solution for Brix measurements and refractive index determinations. Our refractometers can also be expanded to measure density, pH, conductivity a...
  LiquiPhysics refractometers can be upgraded any time with a density meter, pH meter, titrator, spectrophotometer, or other instruments like a polarimeter into a multiparameter system.
  Automated Refractometry
  LabX Software
  Accessories and Standards

  Automated Refractometry

  LabX Software

  Accessories and Standards

  From simple sampling pumps to heated sample changers for viscous samples, a wide range of automation units reduce the work involved in the determination of refractive index, density or both.
  LabX LiquiPhysics securely manages the entire workflow, covers all needs of data handling and reporting – such as transfer to a LIMS / ERP system – and supports your work in regulated environments. Wh...
  Various accessories like barcode reader and finger print reader improve and secure the workflow. Combined refractive index/density standards reduce uncertainty and facilitate fully automatic performan...
  • การสัมนาออนไลน์
  การสัมมนาออนไลน์แบบออนดีมานด์ (On Demand Webinar)
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.