การรับวัตถุดิบ - METTLER TOLEDO

การรับวัตถุดิบ

การควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบ
สำหรับสิ่งที่คุณจะได้รับ

การรับวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับเครื่องมือการชั่งและวิเคราะห์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว เทคโนโลยีการชั่งน้ำหนักล่าสุด โซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับขนถ่ายวัตถุดิบและเครื่องมือวิเคราะห์จะให้ฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพของสินค้ารับเข้าของคุณได้อย่างสมบูรณ์

การใช้งาน
เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อการใช้งานที่ยาวนานและความถูกต้องที่ไม่มีใครเทียบ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานให้ดีที่สุดด้วยการควบคุมวัตถุดิบขาเข้าที่โปร่งใส โหลดเซลล์ POWERCELL® PDX® และซอฟต์แวร์สำหรับชั่งน้ำหนักรถบรรทุก OverDrive® ช่วยประหยัดเวลาโดยให้การทำงานที่ยาวนานขึ้น พร้อมผลที่แม่นยำ และการควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบแก่การชั่งน้ำหนักรถบรรทุกของคุณ
  เพิ่มเติม
  
เป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานการปฏิบัติ T & T
กระบวนการติดตามและตรวจสอบที่ชัดเจนเป็นข้อกำหนดที่สำคัญประการแรกสำหรับการผลิตอาหารที่ปลอดภัย เครื่องชั่งเป็นจุดระบุที่สำคัญในการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับ เช่น ID ผลิตภัณฑ์ และค่าน้ำหนัก และเพื่อติดป้ายกำกับที่ชัดเจน ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
  เพิ่มเติม
  
รับประกันอายุการเก็บรักษารวมถึงรสชาติ และเนื้อสัมผัส
เครื่องวิเคราะห์ความชื้นฮาโลเจนเป็นโซลูชันในอุดมคติสำหรับกระบวนการวัดความชื้นตามตารางเวลาที่ง่ายและรวดเร็ว ตรวจสอบตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นของแข็ง กึ่งเหลว หรือของเหลว วัดค่าความชื้นในกระบวนการทั้งหมดในที่ใดก็ได้ที่จำเป็น
  เพิ่มเติม
 
ผลิตภัณฑ์และระบบ
โหลดเซลล์ PowerCell® PDX®
ป้องกันฟ้าฝ่า การวิเคราะห์แบบคาดการณ์ และการบำรุงรักษาที่ไม่ซับซ้อน
ไม่มีโหลดเซลล์อื่นที่จะสามารถเทียบได้เมื่อ พูดถึงการชั่งนหนักยานพาหนะอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ ทนทานต่อฟ้าผ่า นำท่วมและ การกัดแทะจากสัตว์ ทำให้สามารถใช้งาน ต่อเนื่องได้อย่างยาวนาน มีค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย แต่มีอายุการใช้งาน ยาวนาน

เครื่องชั่งรถบรรทุก
สะพานชั่งน้ำหนัก
ซอฟต์แวร์สำหรับการขนถ่ายวัตถุดิบจุดระบุวัตถุดิบ
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะเครื่องชั่งแบบตั้งพื้น
หน้าจอเครื่องชั่งที่ใช้แอพพลิเคชันคอมพิวเตอร์เครื่องวัดค่า pH
เครื่องวิเคราะห์ความชื้นเครื่องวัดความหนาแน่น
เครื่องวัดการหักเหของแสงเครื่องชั่งอ่านละเอียด