Pomiar rozpuszczonego ozonu w wodzie butelkowanej - METTLER TOLEDO

Pomiar rozpuszczonego ozonu w wodzie butelkowanej

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
Podstawy
Ozon (O3) jest niestabilną, trójatomową cząsteczką tlenu. Jest gazem o silnych własnościach utleniających i jest wstrzykiwany do wody w celu usunięcia substancji organicznych, które mają wpływ na kolor, zapach lub smak. Najważniejszym zastosowaniem jest dezynfekcja wody przez szybkie zniszczenie wszystkich zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Rozpuszczony ozon przekształca się do postaci nieszkodliwego tlenu w czasie minut, zależnie od temperatury i pH wody, tak więc musi być generowany i mierzony zaraz przy procesie produkcyjnym. Ozon praktycznie nie pozostawia szkodliwych produktów rozpadu.

Generatory ozonu pracują na zasadzie przepuszczania suchego powietrza lub tlenu w pobliżu elektrod wysokonapięciowych, gdzie wyładowanie koronowe przekształca część tlenu w ozon, podobnie jak to ma miejsce podczas burzy z piorunami. Wytworzona mieszanina gazów jest następnie mieszana z wodą, albo w systemie dyfuzyjnym zbiorników lub w rurociągu z urządzeniem wtryskującym. Aby zwiększyć rozpad wprowadza się bliski kontakt. Istnieją także nowsze rodzaje technik, które pozwalają na wytwarzanie ozonu bezpośrednio w wodzie, co pozwala na zmniejszenie możliwych szkód w atmosferze...

Poniższy plik pdf zawiera całą "Notę aplikacyjną"!

Ściągnij plik: