Systémy detekce kovů Safeline - Přehled - METTLER TOLEDO
 

  Systémy detekce kovů Safeline

  Průmyslové detektory kovů pro potravinářský, farmaceutický a obalovací průmysl

   

  Proč zakoupit detektor kovů

  Pořízení systému pro detekci kovů může pro mnoho společností představovat výraznou kapitálovou investici, a proto je důležité, aby zakoupené vybavení bylo spolehlivé, aby jeho konstrukce vyhovovala zamýšlenému způsobu využití v konkrétní aplikaci a aby je bylo možno využívat co nejefektivněji. Jsou-li tyto podmínky splněny, lze zajistit dobrou návratnost investice snížením provozních nákladů a maximalizací bezpečnosti výrobků. Mezi přínosy detektorů kovů se řadí:

  • posílení ochrany značky i zákazníků,
  • shoda s mezinárodními normami o bezpečnosti potravin a s kodexy zásad zákazníků z řad prodejců,
  • nižší náklady,
  • vyšší produktivita.

  Systémy pro detekci kovů dokáží navíc účinně zvyšovat celkovou efektivitu zařízení (OEE), a tak snížit celkové náklady na své vlastnictví (TCO).

  Podpora požadavků na shodu s předpisy

  Integrace našich systémů detekce kovů může výrobcům potravin pomoci v úsilí o zajištění shody s normami založenými na analýze rizik a kritických kontrolních bodech (HACCP) a uznávanými Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI), mj. včetně těchto norem:

  Normy pro výrobce potravin a nápojů:

  • globální normy sdružení British Retail Consortium (BRC v6) pro bezpečnost potravin,
  • mezinárodní potravinové normy (IFS v6),
  • normy organizace Foundation for Food Safety Certification 22000 (FSSC 22000),
  • normy iniciativy Safe Quality Food 2000 Code 7.2 (SQF 2000),
  • nizozemské normy související s analýzou rizik a kritickými kontrolními body (HACCP).
  • K dispozici je celá řada dalších programů, avšak výše uvedených pět institucí představuje více než 90 % přijatých a používaných.

  Normy pro farmaceutický průmysl:

  • 21 CFR část 210 – predikativní pravidla GMP,
  • 21 CFR část 211 – predikativní pravidla GMP,
  • 21 CFR část 11 – elektronické záznamy a podpisy,
  • Správná praxe automatizované výroby (GAMP).

  Naše systémy pro kontrolu výrobků mohou navíc pomoci výrobcům farmaceutických přípravků v zajišťování shody se zásadami správné výrobní praxe, zejména s předpisy normy 21 CFR části 210 a 211, GAMP a 21 CFR části 11, jejichž dodržování vyžadují Evropská léková agentura (EMEA) v Evropě a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ve Spojených státech amerických.

  Při výběru systému pro detekci kovů v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu tak existuje jediná volba
  – METTLER TOLEDO Safeline.

   

  METTLER TOLEDO Safeline je přední světový dodavatel průmyslových detektorů kovů pro potravinářský, farmaceutický a obalovací průmysl. Detekční systémy SAFELINE nabízejí nejvyšší detekční citlivost a minimum chybně vyřazených bezvadných výrobků.

  Detektory kovů Safeline pro zpracovatele potravin kontrolují výrobky všech tvarů: od balených potravinářských výrobků na výrobních pásech, sypkých materiálů a granulátů, až po kapaliny, pastovité a kašovité výrobky. Systémy pro detekci kovů lze využívat k zajištění shody s normami souvisejícími s kontrolami a bezpečností potravinářských výrobků, průmyslovými směrnicemi a platnou legislativou.

  Detektory kovů Safeline pro farmaceutický průmysl představují samostatné kontrolní systémy, které odhalují kontaminaci tablet, tobolek a sypkých výrobků. Tyto systémy zajišťují shodu s regulativními požadavky a validaci i kvalifikaci postupů.

  Rectangular Aperture Metal Detectors
  Gravity Fall Metal Detection Systems
  Vertical Package Metal Detectors

  Detektory kovů s obdélníkovým otvorem

  Detektory kovů pro kontrolu výrobků s volným pádem

  Detektory kovů pro výškově orientované obaly

  Naše průmyslové detektory kovů s obdélníkovým otvorem jsou navrženy k detekci kontaminantů ve výrobcích dopravovaných na pásech, volně i v balení.
  Systémy pro detekci kovů METTLER TOLEDO v aplikacích, kde je materiál přemísťován volným pádem, představují praktické řešení pro vyloučení kontaminantů z práškových a granulovaných materiálů.
  Vysokorychlostní detektory kovů METTLER TOLEDO Safeline jsou ideální ke kontrole výškově orientovaných obalů, vyznačují se vysokou detekční citlivostí, zvyšují kvalitu výrobků a chrání vaše zákazníky.
  Bezkonkurenční citlivost detekce
  Detekce všech typů kovů, včetně železných, neželezných kovů, a dokonce i nemagnetické nerezové oceli, která je z hlediska detekce nejproblematičtější.
  Široké možnosti přizpůsobení a napojení na dopravníkové systémy
  Naše detektory jsou k dispozici s širokou nabídkou velikostí otvorů a ve spojení s dopravníkovými manipulačními systémy zajišťují plně automatickou in-line kontrolu.
  Typické aplikace
  Kontrola masa, drůbeže, ryb, pečiva a hotových pokrmů, včetně výrobků balených do pytlů a beden a výrobků se silným signálem, jako jsou sýrové cihly a hromadně balené maso.
  Shoda s předpisy
  Naše detektory kovů pomáhají při zajišťování shody s místními a mezinárodními normami o bezpečnosti potravin a s kodexy zásad, které uplatňují prodejci potravin.
  Spolehlivá a robustní konstrukce
  Všechny gravitační systémy lze provozovat i v náročných podmínkách: obsahují plně svařované, nerezové podpěrné rámy a jsou vyráběny za použití robustních konstrukčních technik. Díky tomu se naše systémy vyznačují nízkými nároky na údržbu a maximální spolehlivostí.
  Špičková citlivost detekce
  Detekce všech typů kovů, včetně železných, neželezných kovů, a dokonce i nemagnetické nerezové oceli, která je z hlediska detekce nejproblematičtější.
  Flexibilní konstrukce pro všechny aplikace
  Ať potřebujete kontrolovat jemné, prašné materiály nebo granulované výrobky s velkými částicemi, detektory kovů METTLER TOLEDO Safeline vždy nabízejí vhodné řešení.
  Shoda s předpisy ATEX pro výbušná prostředí
  Gravitační systémy METTLER TOLEDO Safeline jsou určeny k použití v prašném prostředí a jsou k dispozici i v provedení v plné shodě s požadavky normy ATEX EXII kat. 2D T79 C.
  Minimální odstupy mezi výrobky
  Detektory kovů řady T a ST lze montovat i do míst s minimálními vzdálenostmi mezi vícehlavou vážicí výsypkou a potrubím vertikálního pytlovače.
  Příslušenství pro snazší montáž
  Našim zákazníkům nabízíme veškeré služby související s konstrukcí nosných rámů a podávacích násypek k začlenění detektoru do všech nových i stávajících soustav váhy a pytlovače.
  Maximální citlivost detekce
  Detekce všech typů kovů, včetně železných a neželezných kovů (i hliníku) a nemagnetické nerezové oceli, která je z hlediska detekce nejproblematičtější.
  Podpora zajišťování shody s předpisy
  Detektory kovů řady T a ST lze montovat do všech kritických kontrolních bodů (CCP) výroby do vertikálně orientovaných obalů, a tak zajistit shodu s požadavky normy HACCP.
  Pipeline Liquid, Paste & Slurry Metal Detectors
  Pharmaceutical Metal Detector Systems
  Metal Detector Conveyor Systems

  Potrubní detektory kovů pro kapalné, pastovité a kašovité výrobky

  Detektory kovů pro farmaceutický průmysl

  Dopravníkové systémy s detektorem kovů

  Naše průmyslové potrubní detektory kovů představují ideální řešení pro detekci a odstraňování kovových kontaminantů v kapalných, pastovitých, kašovitých a vakuově balených výrobcích.
  Používejte naše detektory kovů pro farmaceutický průmysl k detekci i nejmenších kontaminantů v tabletách, tobolkách a práškových výrobcích.
  Ucelená nabídka standardních i individuálně přizpůsobených detektorů kovů montovaných na dopravníkové systémy pro detekci kontaminace v potravinách a nápojích.
  Spolehlivost i v nejnáročnějších podmínkách
  Detektory neobsahují žádná místa, kde by se mohly hromadit nečistoty a umožňují i oplachování proudem horké vody, které pomáhá dodržovat přísné hygienické normy.
  Široká nabídka vyřazovacích ventilů
  Široká nabídka odolných, nerezových pneumatických vyřazovacích ventilů s rychloupínacím mechanismem, které spolehlivě a zcela automaticky přesměrují tok kovem kontaminovaného výrobku do odpadní nádoby.
  Špičková citlivost detekce
  Detekce všech kovů, včetně železných a neželezných kovů (i hliníku) a problematické nemagnetické nerezové oceli.
  Řešení pro shromažďování dat
  Potrubní průmyslové detektory kovů, stejně jako všechny naše další produkty, lze snadno propojit s různými podnikovými systémy pro správu dat, a tak využívat možností shromažďování dat v reálném čase.
  Moderní detekce kovů nadosah ruky
  Průmyslové detektory kovů Tablex a Pharma využívají sofistikovanou softwarovou technologii a představují nejvyspělejší detekční systém pro farmaceutický průmysl.
  Podpora shody se závaznými předpisy
  Zajistěte si shodu s požadavky zásad správné výrobní praxe, a zejména s předpisy 21 CFR částmi 210 a 211, GAMP a 21 CFR částí 11, jejichž dodržování vyžaduje v Evropě úřad EMEA a v USA úřad FDA.
  Citlivější detekce kovů
  Detekce všech typů kovů, včetně železných, neželezných kovů, a dokonce i nemagnetické nerezové oceli, která je z hlediska detekce nejproblematičtější.
  Shoda s předpisy ATEX v prašných prostředích
  Detekční systémy GF a GF-PRO lze dodat i v provedení pro prašné prostory s možností výskytu výbušné atmosféry, a to plně v souladu s normou ATEX EX11 kat. 2D T79C.
  Přizpůsobení všem požadavkům na kontrolu
  K dispozici je široká nabídka rozměrů (a kombinací s detekční hlavou METTLER TOLEDO Safeline), která se dopravníkovým systémům a aplikacím s požadavkem na plně automatizovanou in-line kontrolu.
  Typické aplikace
  Kontrola masa, drůbeže, ryb, pečiva a hotových pokrmů apod., včetně výrobků balených do pytlů a beden a výrobků se silným signálem, jako jsou sýrové cihly a hromadně balené maso.
  Bezkonkurenční citlivost detekce
  Detekce všech typů kovů, včetně železných, neželezných kovů, a dokonce i nemagnetické nerezové oceli, která je z hlediska detekce nejproblematičtější.
  Shoda s předpisy
  Naše detektory kovů pomáhají při zajišťování shody s místními a mezinárodními normami o bezpečnosti potravin a s kodexy zásad, které uplatňují prodejci potravin.
  Data Connectivity, Collection, Automation & Control
  Data Connectivity, Collection, Automation & Control

  Datová připojení, shromažďování dat, automatizace a řízení

  Zkušební vzorky, tablety a karty

  Objevte možnosti připojení a datové systémy k začlenění detektorů kovů do informačních systémů pro řízení výrobních linek.
  Naše zkušební vzorky podporují průběžné ověřování výkonu přístrojů a pomohou vám plnit podmínky mezinárodních norem bezpečnosti potravin a kodexy zásad obchodních řetězců.
  Vyšší výrobní výkon
  Zvýšení úrovně kontroly a analýzy procesů v kritických kontrolních bodech (CCP) na podporu zvyšování výkonu a ochrany značky.
  Software ProdX pro správu dat
  Produktivita, kvalita výrobků, zabezpečení a přehlednost: všechny tyto výhody se spojily do systému METTLER TOLEDO ProdX, komplexního softwaru pro správu dat.
  Software FreeWeigh.Net pro správu dat
  Výkonný softwarový program pro statistické řízení jakosti (SQC), který zcela pokrývá veškeré aspekty řízení jakosti balení a plnění pro výrobce potravin a farmak.
  Získávání a využití dat
  Naše detektory kovů umožňují využít celou řadu způsobů shromažďování dat, od proprietárních protokolů RS232 a Ethernet až po zavedení některého z propojovacích sběrnicových modulů (FIMS).
  Zkušební vzorky pro každou aplikaci
  Nabízíme zkušební vzorky do všech aplikací souvisejících s detekcí kovů. Široká nabídka rozměrů, typů kovů a nosičů z hygienických materiálů umožňuje provádět zkoušky v rámci celého procesu detekce kovů.
  Certifikace k plnění požadavků na shodu s normami
  Zkušební vzorky Safeline mohou být vybaveny formálním osvědčením o shodě. Osvědčení dokumentuje rozměry zkušebního vzorku, normy použité k jeho výrobě, jakož i dohledatelnou historii výroby.
  Záruka konzistentnosti a kvality
  Všechny zkušební kuličky určené do zkušebních vzorků METTLER TOLEDO Safeline vyhovují podmínkám norem ANSI/AFBMA 10 nebo DIN 5401.
  Zkušební sady sestavené dle vašich požadavků
  Zkušební vzorky jsou k dispozici i v podobě zkušebních sad, které nabízejí obzvláště pohodlné použití. Sady mohou obsahovat až 12 zkušebních vzorků různých rozměrů a z různých materiálů.
  Metal Detection Guide
  Infographic - Profile Advantage
  MD-Infographic
  Reduce Metal Detector Testing
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.